als kwaliteit telt
Home » Diensten » Inspecties keuring en onderhoud

Inspecties keuring en onderhoud

NEN keuring en advies

Onderhoud en inspectie worden steeds belangrijker.

Het veilig gebruiken van elektriciteit is volgens de Arbowetgeving vastgelegd in de Europese veiligheidseisen NEN-EN 50110 / NEN 3140. Deze veiligheidseisen moeten de veiligheid waarborgen van personeel en klanten in gebouwen. In de veiligheidseisen is de bescherming geregeld m.b.t. persoons- of brandgevaar.
In een niet goed aangelegde of onderhouden installatie is de kans op voornoemde gevaren sterk aanwezig.

De werkgever dient bij ongevallen en brand, bij zowel de Arbeidsinspectie als de verzekeraar, aan te kunnen tonen dat hij er alles aan heeft gedaan hebben om calamiteiten te voorkomen.

Indien er geen veiligheidssysteem kan worden aangetoond is men strafbaar of erger, is de schade niet gedekt.
Om de veiligheid van de installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor, dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd.

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Deze inspectie geldt voor bestaande installaties. Nieuwe installaties dienen aangelegd te worden volgens de NEN 1010.

NEN1

Wij controleren uw elektrische installatie via een visuele inspectie en middels meting en beproeving. Hiervan krijgt u een keuringsrapport met daarin de geconstateerde onregelmatigheden. Tevens wordt dit aangevuld met adviezen voor het verkrijgen van een veilig functionerende elektrische installatie.

Goed onderhoud is van groot belang en vraagt om een planmatige aanpak waardoor verstoring van het productieproces tot een minimum beperkt wordt.

Wij leveren u een onderhoudsmogelijkheid waarin uw elektrotechnische installatie periodiek wordt gecontroleerd en bijgesteld volgens de geldende normen.
Dit kan voor zowel de gehele installatie als een deel ervan, bijvoorbeeld (nood)verlichting of inbraaksignalering.