als kwaliteit telt
Home » Ons Bedrijf » Risk Management

Risk Management

Risk Management

Electronic Solution BV voert een actief beleid voor het adequaat functioneren van risicobeheersings- en interne controlesystemen. De directie is hier verantwoordelijk voor. Het doel is de belangrijkste risico’s waaraan de onderneming is of kan worden blootgesteld zo goed mogelijk te beheersen, betrouwbare realisatie van operationele en financiële doelstellingen mogelijk te maken en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. De directie is zich ervan bewust dat dergelijke systemen – hoe professioneel ook – geen absolute zekerheid kunnen bieden dat de ondernemingsdoelstellingen worden gerealiseerd, of dat materiele onjuistheden, negatieve resultaten, fraude of overtredingen van wetten en regels volledig worden voorkomen

1